Taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės Narsiečių pirtyje:

 • Klientai, išsinuomavę pirties pastatą  gali naudotis:
  Išsinuomota  pokylių sale, sanitariniu mazgu ir  baseino patalpa ir jose saunos patalpa  esančiomis materialinėmis vertybėmis;
  televizijos ir audio aparatūra.
 • Pirties teritorijoje klientai gali naudotis:
  Teritorija esančia prieš pirties pastatą;
  Svečiai gali maudytis tvenkinyje, tik įsitikinę savo saugumu tam skirtose vietose;
 • Pirties klientai privalo:
  Atvykę į pirtį, sumokėti pilną patalpų nuomos mokestį.
  svečiams neišbuvus nustatyto, ar sutarto patalpų nuomos laiko, šeimininkai neprivalo grąžinti dalies avanso už neišbūtą  laiką;
  susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis;
  rezervuojant pirtyje, iš anksto sumokėti 50%  dydžio avansą( ir/ar užstatą), kuris bus įskaičiuotas  atsiskaitant atvykus į pirtį. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą avansas(užstatas) negražinamas;
  prieš išvykstant iš pirties priduoti nuomotas patalpas tvarkingas ir švarias, dalyvauti atiduodant išnuomotas patalpas  bei jose esančias materialines vertybes pirties šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines  vertybes atsiskaityti iškarto priduodant patalpas;
  taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
  savo elgesiu nesudaryti nepatogumų aplinkiniams, ramiai ilsėtis ir naudotis visomis patalpomis bei  pirties teritorija;
  savo asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotame kambaryje arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą  šeimininkai neatsako);
  netrukdyti aplinkinių  ramaus poilsio;
 • Pirties pastate draudžiama:
  Naudotis sauna,nepasitiesus rankšluosčių ant gultų;
  Pilti alų ar kitus gėrimus ant saunos akmenų , gultu ar pastato konstrukcijų.
  Po saunos šokant į baseiną, būtina nusiprausti po dušu;
  pastato viduje rūkyti, mėtyti lauke nuorūkas, išskyrus į tam numatytas metalines šiukšliadėžes, mėtyti tarą ir maisto atliekas, šiukšlinti pirties teritorijoje;
  Naudoti prietaisus  išskiriančius atvirą ugnį,  bet kokius šaunamuosius ginklus ar petardas;
  be šeimininkų ar jų patikėtinio leidimo atsivežti ir laikyti pirtyje šunis, kates ar kitus gyvūnus;
  be šeimininkų ar jų patikėtinio leidimo pernešioti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių;
  maudytis neblaiviems;
  leisti vaikams žaisti prie tvenkinio be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros;
  leisti vieniems vaikams ir nepilnamečiams maudytis;
 • Klientų atsakomybė:
  klientas visiškai ir pilnai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą pirties pastate ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą ( už padarytą žalą klientas atsako LR įstatymais nustatyta tvarka);
  jei nuostoliai pirtyje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai;
  klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam, dėl savo ar drauge esančių klientų veiksmų, ar suniokojus savo turtą dėl savo neatsargumo, pačiam pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, pirties šeimininkai už tai neatsako;
  už teikiamų paslaugų kokybę atsako pirties šeimininkai ar jų įgaliotas asmuo pagal LR kaimo turizmo įstatymą.
 • Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės:
 • Klientai privalo:
  tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;
  rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
  ugnies židinius kūrenti tik gavus pirties šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą;
  malkas dėti tik tam skirtose vietose, per saugų atstumą, toliau nuo atviros ugnies;
  kūrenantis sauną, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;
  Pirties teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
  vaikams maudytis, galima tik kartu su tėvais ar globėjais;
  teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant turėklų;
  elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų klientų sveikatai ir gyvybei pavojaus;
  kiekvienas klientas individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
  klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
  už pirties teritorijoje muzikos sukeltą triukšmą po 24 val.atsako pagrindinis grupės klientų užsakovas (patalpų užsakovas);
  už pirtyje esančių klientų, klientų grupių supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas pirties pastatą užsakantis asmuo ( klientų grupės atsakingas asmuo – pagrindinis užsakovas);
  už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti pirties pastato viduje ar teritorijoje,pirtyje,maudantis tvenkinyje yra atsakingi patys pirties klientai;
  už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako patys klientai;
 • Pirties pastato  nuomos užsakovas įsipareigoja, pasirašydamas Narsiečių pirties patalpų nuomos sutartį supažindinti dalyvaujančius išsinuomotose patalpose likusius pirties klientus, su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai pilnai atsako už tai, kad esantys pirtyje klientai laikytųsi šių taisyklių. Taip pat atsako prieš pirties šeimininkus ar jų įgaliotą asmenį, užtikrina nustatytą tvarką ir privačios valdos sampratą pirties teritorijoje;